Šī lapa ir izdrukāta no BALTSAILS.COM
Interneta adrese:
http://baltsails.com/lv/?sec=actual&fu=read&id=1694

Vēl viens viedoklis par jahtu vadītāju tiesībām

erix
2010.02.22 12:29

Pasaulē ir dažādas burāšans skolas un sistēmas, pēc kurām notiek burāšanas apmācība. Arī apmācības līmeņi un mērķi ir dažādi. Skatoties sīkāk uz šīm sistēmām visspilgtāk izdalās trīs lielas sertifikātu grupas ICC (International Certificate of Compency), MCA (Maritime and Coastguard Agency) un sertifikāti, kas izdoti balstoties uz ANO Ekonomiskās komisijas rezolūciju Nr.40 (Resolution No.40 of the UN Economic Commision for Europe). Savukārt ICC un sertifikāti, kas izdoti balstoties uz ANO rezolūciju ir ļoti līdzīgi pēc savas būtības, un dažkārt iegūstot vienu jau automātiski ir saņemts otrs. To visu var noskaidrot sīkāk uzmanīgi lasot šīs rezolūcijas un likumu normas.

Īsumā ANO 40.rezolūcija nosaka kā jūs iegūstat tiesības vadīt atpūtas kuģi daudzu valstu iekšējos (D kategorija) un piekrastes (C kategorijas) ūdeņos. No likumdošanas izriet, ka piekrastes ūdeņi sniedzas līdz 24 jūdzēm no krasta. Pieaugot jaunā kapteiņa prasmēm un pieredzei ir iespēja iegūt arī augstāku kvalifikāciju. Tiesa gan sava pieredze jāpierāda ar dokumentu, kur fiksēti kandidāta jūras pārgājienu attālumi. Secīgi pēc C kategorijas iegūšanas ir iespēja iegūt B un A kategoriju. Šīs kategorijas atbilst (DIRECTIVE 94/25/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT ) direktīvai. Šī rezolūcija regulē nevis attālumu no krasta kādā sertifikāta īpašnieks var vadīt izklaides kuģi, bet gan kuģa tehniskos parametrus balstoties uz laika apstākļiem kādos tie spēj pārvietoties.

Tātad apkopojot sarežģītos likuma pantus varam secināt, ja jums ir tiesības, kuras izdotas saskaņā ar ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas rezolūciju Nr.40 un ar atsauci uz EU 94/25/EC jums ir atļauja piekrastes ūdeņos vadīt tikai un vienīgi atpūtas kuģi (garums 2,4m – 24m). Jāņem vērā, ka legāli tas ir valstīs, kuras to atļauj. Valstis, kurās šīs ir derīgas var aplūkot šajā rezolūcijā, diemžēl lielākajā daļā valstu šīs tiesības neakceptēs.

Sīkāk aplūkojot EU94/25/EC secinām ko nozīmē atļauja vadīt atplūtas peldlīdzekli A,B,C,D kategorijas ūdeņos.

A – Okeāns – vēja stiprums pēc boforta skalas pārsniedz 8bf, bet viļņu augstums virs 4m

B – Atklātā jūra- vēja stiprums līdz 8bf, ieskaitot, viļnu augstums līdz 4m

C – Piekraste – vēja stiprims līdz 6bf, ieskaitot , viļņu augstums līdz 2m

D – Piekraste – vēja stiprums līdz 4bf, ieskaitot viļņu augstums līdz 0,3m

Tātad jo augstāka ir jūsu kategorija, jo sliktākos laika apstākļos variet vadī savu jahtu, bet tikai piekrastes ūdeņos un, protams, nesaņemot atlīdzību par šo darbu, jo tiesības ir paredzētas izklaidei un amatieru līmeņa sportam. Šādas tiesības var iegūt Latvijas Zēģelētāju savienības atzītajos burāšanas kursos, kā arī kaimiņvalstu nacionālo autoritāšu atzītajās iestādēs.

Tagad iztirzāsim MCA izdotos sertifikātus. MCA vienkāršotā valodā ir Anglijas krasta apsardze un tieši viņi, kā jumta organizācija ir akceptējusi divas organizācijas, kas izdod sertifikātus. Šīs organizācijas ir RYA (Royal Yachting Association) un IYT (International Yacht Training). Abas šīs organizācijas pēc savas būtības ir ļoti līdzīgas un turklāt konkurējošas. RYA ir senāka, bet IYT ir svaigāka. Abu šo organizāciju izdotās tiesības ir ļoti augsti atzītas visā pasaulē, jo jau izsenis angļi tikuši uzskatīti par brašiem un pieredzējušiem jūrniekiem. Ar nelielām atškirībām nosaukumos šīs organizācijas piedāvā dažādu līmeņu sertifikātus. Tuvāk apskatīsim tieši IYT sistēmu, bet paturēsim prātā, ka RYA sistēma ir tāda pati – varbūt vienīgi sertifikātiem ir mazliet savādāki nosaukumi. Piemēram, IYT augstākā līmeņa nosaukums ir  MASTER OF YACHTS UNLIMITED, bet RYA sertifikāts tiek saukts par YACHTMASTER OCEAN. Abiem šiem sertifikātiem pēc būtības ir vienāds spēks. Kā arī abi var tikt izmantoti komerciāliem nolūkiem.

IYT partnerskolas Latvijā NAUTICA.LV piedāvājums sākas ar:

Lai arī kādu ceļu jūs izvēlētos iet, novēlu Jums mīlēt jūru un krāt pieredzi, jo tieši pieredze ir tas, kas spēs Jūs pasargāt kutelīgās situācijās. Šis ir mans personīgais skatījums uz sertifikācijas struktūru un nozīmi.

Šeit EU 94/25/EC rezolūcija latviešu valodā

Šeit ANO 40. Rezolūcija angļu valodā

Raksta autors:
 Askolds Hermanis

avots: nautica.lv