a
 

Uzmanību!! Jaunā lapas versija piejama Šeit !!!!

Menu
 Meteoroloģija
 Kvalifikācija
   KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTA SAŅEMŠANAI
   DOKUMENTA SAŅEMŠANA UZ APMAIŅU
 Literatūra
 Enkuri
 Noderīgas saites
 Takelāžu Tipi
 Buras Teorija
 Simulātori
 Jahtu Kapteiņiem
 Laivošana (BOATING)
 Likumi un Noteikumi
 Jūras elektronika
 Baltujas Jūras Kartes
 Dzinēji, Motori, Ģenerātori
 Apsardzes un Sekošanas sistēmas

.
Reklāma:


 

 Pieredzei » Kvalifikācija

Meklēšana meklēt arhīvā

 

  Informācijas oriģinālavots: www.sailing-latvia.lv

Kvalifikācija


Jahtu vadītāju kvalifikācijas nodrošināšana ir viena no Latvijas Zēģelētāju savienības nozīmīgākajām darbības jomām. Latvijas Zēģelētāju savienības rīcībā ir  jahtu vadītāju kvalifikācijas dokumentācijas arhīvs sākot ar 1947. gadu.

Šobrīd jahtu vadītāju kvalifikācijas jautājumus Latvijā regulē galvenokārt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums, saskaņā ar kuru Latvijas Zēģelētāju savienība 2007. gada 21. novembrī apstiprināja "Nolikums par atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītāju apmācību un sertificēšanu". Nolikumā iekļautās būtiskākās prasības:
* atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītāju apmācības kārtība;
* atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītāju kvalifikācijas pārbaudes kārtība;
* organizāciju, kas organizē kursus atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītājiem, sertificēšanas kārtība.   

Atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītāju kvalifikācijas pakāpju atbilstības tabula


Kvalifikācija atbilstoši Satiksmes ministrijas 1998. gada 8. oktobra noteikumiem Nr. 54

Kvalifikācija atbilstoši 2007. gada 21. novembra "Nolikums par atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītāju apmācību un sertificēšanu"
2. klases jahtu vadītājs Jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos
1. klases jahtu vadītājs Jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos
Jahtu kapteinis Jahtu kapteinis
Tāljūras jahtu kapteinis Tāljūras jahtu kapteinis
Motorjahtu vadītājs Motorjahtu vadītājs piekrastes ūdeņos
Motorjahtu kapteinis Motorjahtu kapteinis


Jahtu vadītāju kvalifikācijas prasības attiecas uz visiem jahtu vadītājiem, ieskaitot motorjahtu līdz 12 m garumam, vadītājiem. Personas, uz kurām šīs prasības neattiecas:
   * Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāji iekšējos ūdeņos, kuriem apliecības izsniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija;
   * Sporta jahtu vadītāji trenera pavadībā treniņu vai regašu vietās;
   * Burātāji ar vēja dēļiem;
   * Sērfotāji ar pūķiem.

Sertifikācija

LZS Kvalifikācijas komisija atpūtas kuģu vadītājiem izdod šādas kvalifikācijas apliecības:

1.      jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos – persona, kura ir tiesīga vadīt jahtu vai mazizmēra kuģošanas līdzekli ar maksimālo garumu līdz 10m D kategorijas ūdeņos; piešķir no 14 gadu vecuma.

2.       jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos – persona, kura ir tiesīga vadīt jahtu ar maksimālo garumu līdz 15m vai motorjahtu un mazizmēra kuģošanas līdzekli C un D kategorijas ūdeņos; piešķir no 16 gadu vecuma un ar jūras pieredzi ne mazāk kā 500 jūras jūdzes.

3.      jahtu kapteinis – persona, kura ir tiesīga vadīt jahtu vai motorjahtu un mazizmēra kuģošanas līdzekli B, C un D kategorijas ūdeņos; piešķir no 18 gadu vecuma un ar jūras pieredzi ne mazāk kā 1000 jūras jūdzes stūrmaņa amatā apmeklējot vismaz 3 ostas ārpus Rīgas jūras līča.

4.      tāljūras jahtu kapteinis – persona, kura ir tiesīga vadīt jahtu, motorjahtu vai mazizmēra kuģošanas līdzekli A, B, C un D kategorijas ūdeņos; šo kvalifikāciju var iegūt  persona,  kura veikusi ne mazāk kā 2000 jūras jūdzes ārpus Baltijas jūras, pildot jahtas kapteiņa pienākumus.

5.      motorjahtu vadītājs piekrastes ūdeņos – persona, kura ir tiesīga vadīt motorjahtu vai mazizmēra kuģošanas līdzekli C un D kategorijas ūdeņos; piešķir no 16 gadu vecuma un ar jūras pieredzi ne mazāku kā  1000 jūras jūdzes.

6.      motorjahtu kapteinis – persona, kura ir tiesīga vadīt motorjahtu vai mazizmēra kuģošanas līdzekli B, C un D kategorijas ūdeņos; piešķir no 18 gadu vecuma ar jūras pieredzi ne mazāku kā 1000 jūras jūdzes par stūrmani, apmeklējot vismaz 3 ostas ārpus Rīgas jūras līča.

Kvalifikācijas pārbaudi uz punktos 1., 2. un 5. noteikto kvalifikāciju veic LZS apstiprināta Kvalifikācijas komisija. Pārējās kvalifikācijas piešķir uz iesniegto dokumentu pamata 

 Apmācību kursi

Mācību kursus atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītājiem atļauts organizēt organizācijām, kas saskaņā ar LZS 2007. gada 21. novembrī apstiprināto "Nolikums par atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītāju apmācību un sertificēšanu" ieguvušas Atbilstības sertifikātu. Pieteikties uz Atbilstības sertifikāta saņemšanu, saskaņā ar Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēdes 2007. gada 20. decembra lēmumu, atļauts Latvijas Zēģelētāju savienības dalīborganizācijām.Lai iegūtu Atbilstības sertifikātu, organizācija LZS Kvalifikācijas komisijai iesniedz šādus dokumentus:1) Iesniegums (brīvā formā);2) Pasniedzēju saraksts un informācija par viņu kvalifikāciju;3) Mācību kursu metodiskais apraksts;4) Apraksts par organizācijas līdzšinējo pieredzi mācību kursu organizēšanā;5) Dokuments, kas apliecina samaksas veikšanu par atbilstības sertifikāta izgatavošanu.

 

Mācību kursi var tikt organizēti uz vienu vai vairākām šādām trim kvalifikācijām:  
 
* Jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos (līdz 21.11.2007. - 2. klases jahtu vadītājs);   
* Jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos (līdz 21.11.2007. - 1. klases jahtu vadīājs);   
* Motorjahtu vadītājs piekrastes ūdeņos.Pārējās kvalifikācijas, t.sk.:   * Jahtu kapteinis;   
* Tāljūras jahtu kapteinis;   
* Motorjahtu kapteinis,iespējams iegūt Kvalifikācijas komisijai attiecīgi apliecinot savu praktisko pieredzi burāšanā vai braukšanā ar motorjahtām (sk.” Apliecību izsniegšana”)

 

Apliecību izsniegšana

Apliecību izsniegšanu atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītājiem veic Latvijas Zēģelētāju savienība, saskaņā ar LZS 2007. gada 21. novembrī apstiprināto "Nolikums par atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītāju apmācību un sertificēšanu".Dokumentu iesniegšanas un samaksas kārtība kvalifikācijas apliecības iegūšanai1) Pretendents Kvalifikācijas komisijai personīgi vai pa pastu iesniedz 1.tabulā vai 2.tabulā (sk. tākāk) noteiktos dokumentus.    

Kontaktpersonas: 

P. Bormanis (mob. 29491566),                              
R. Mickēvičs (mob. 29393479),                               
G. Šteinerts (mob. 29155391).    

Pasta adrese: Latvijas Zēģelētāju savienība, Marijas iela 13/1, Rīga, LV-10502) Samaksu par kvalifikācijas dokumenta iegūšanu vai apmaiņu pretendents veic ar pārskaitījumu uz Latvijas Zēģelētāju savienības norēķinu kontu, maksājuma uzdevumā norādot šādu informāciju:

   * "Samaksa par kvalifikācijas dokumenta iegūšanu - [Vārds, Uzvārds], [iegūstamā kvalifikācija]" vai   

* "Samaksa par kvalifikācijas dokumenta apmaiņu - [Vārds, Uzvārds], [kvalifikācija]"
.Norēķinu konta rekvizīti:        
Konta Nr. LV40PARX0006360450002        

Banka: AS "Parex banka"        
S.W.I.F.T. kods: PARXLV22
1.tabula  Dokumenti, kas iesniedzami jauna, t.sk. augstākas pakāpes, kvalifikācijas dokumenta saņemšanai

2. tabula  Dokumenti, kas iesniedzami kvalifikācijas dokumenta saņemšanai uz apmaiņu 

ATPŪTAS KUĢU KVALIFIKĀCIJAS PAKĀPJU ATBILSTĪBAS TABULA 
jaunu kvalifikācijas dokumentu izsniegšanai 
vai kvalifikācijas paaugstināšanai

 

Kvalifikācija atbilstoši Satiksmes ministrijas 1998.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.54

Kvalifikācija atbilstoši LZS

2007.gada 21. novembra Nolikumam

2. klases jahtu vadītājs

Jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos

1. klases jahtu vadītājs

Jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos

Jahtu kapteinis

Jahtu kapteinis

Tāljūras jahtu kapteinis

Tāljūras jahtu kapteinis

Motorjahtu vadītājs

Motorjahtu vadītājs

Motorjahtu kapteinis

Motorjahtu kapteinis

 
DOKUMENTU  IESNIEGŠNAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

1.      Visus dokumentu oriģinālus uzrāda, un to kopijas, ja tās paredzētas, kā arī fotogrāfijas (papīra vai .jpg formātā), savu kontakttelefonu un parakstu uz baltas lapas pretendents iesniedz LZS Kvalifikācijas komisijai.

2.      Samaksu par kvalifikācijas dokumenta iegūšanu vai apmaiņu pretendents veic ar pārskaitījumu uz Latvijas Zēģelētāju savienības norēķinu kontu, maksājuma uzdevumā norādot šādu informāciju:

  • "Samaksa par kvalifikācijas dokumenta iegūšanu - [Vārds, Uzvārds], [iegūstamā kvalifikācija]" vai
  • "Samaksa par kvalifikācijas dokumenta apmaiņu - [Vārds, Uzvārds], [kvalifikācija]".

 

  PIETEIKUMS ATPŪTAS KUĢU VADĪTĀJA APLIECĪBAS SAŅEMŠANAI

  IZZIŅA PAR JŪRAS PRAKSI

 

 

Tavs komentārs:
Vārds:*
e-pasts:
aplūkot atsauksmes (1)


Free Sailing Banner Exchange - 3:2 ratio!

бухгалтерский аутсорсинг , расчет налогов, бухгалтерская фирма,
бухгалтерский учет, бухгалтерское обслуживание, Стоимость бухгалтерского обслуживания, бухгалтерия, Налоговое Спокойствие


 
Higiēnas preces

Zobupastas, ziepes no Vācijas. Šampūni no Norvēģijas. Kvalitatīvas un pieejamas preces skaistumam un labsajūtai.

Par ko Jūs vēlētos šeit lasīt ?
Vairāk par burāšanas vēsturi.
Vairāk par Jahtu būvi.
Vairāk par Jahtu remontu.
Vairāk par ceļojumiem un piedzīvojumiem.
Par jaunumiem un aktualitātēm pasaulē.
Kur, ko un kā var iegādāties.
Par iespējām atpūsties uz jahtas.
Par ekstrēmām un neparastām lietām.
Par sacensībām un rezultātiem.
Par kaut ko citu
 
(varat balsot reizi dienā)
aptaujas rezultāti »
Follow baltsails on Twitter
;
 


Lapu skatās 20 , pavisam kopā bijuši: 39157, ielāde 0.014065027236938 sec.